วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปัญญาวรคุณ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและการสื่อสารเชิงบวก”
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางอรอุมา บุญไตร เป็นประธาน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th