นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ในการตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน On Site ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th