วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมครูครั้งที่ 13/2564 โดยแจ้งข้อราชการกับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th