วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร และครู รับมอบเงินสนับสนุนธนาคารโรงเรียนจากธนาคารออมสินสาขาเจริญพาศน์
เพื่อใช้ในงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th