ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง นักเรียนชั้น ม.4/2 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 ในการแข่งขันOnline 2021 ATU club poomsea open championship awards ( Asia championships )1 Gold medal Black Belt Recognized Individual Female Junior
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th