วันที่ 13 - 14 มกราคม 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรการทางศึกษา ดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน สารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประสานงานกับ ทีเอ็นเอช สหคลินิก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชม ก่อนเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ on site สลับกลุ่ม A และกลุ่ม B ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th