นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
  ในวันพฤหัสบดีที่ 12  พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th