คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน RST COFFEE LOVE Practical Classroomและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนการเรียนรู้ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th