โรงเรียนวัดพุทธบูชา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ต้อนรับครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง และครูชาวต่างชาติ ซึ่งการประชุมเป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th