ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร   
จัดทีมงานในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2565 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th