3 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดพุทธบูชา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชาเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา กิจกรรมอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง กิจกรรมแสดงละคร รวมไปถึงการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะ การตอบคำถามชิงรางวัล รวมไปถึงกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ หอประชุมโรงเรียน นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]