โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว เพื่อให้นักเรียนแกนนำเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีขาว และโรงเรียนสีขาวต่อไป โดยจัดการอบรมเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th