คณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบองมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 โดยได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ 6 รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รายการ พร้อมทั้งได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสนับสนุนชมรมกระบี่กระบอกเสมอมา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th