เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 คณะลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามหลังคาโดม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th