โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th