โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ของนักเรียนระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 4-6  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th