วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดประชุมประจำปีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมทองปาน แวงโสธร โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th