ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฑิฆัมพร วรรณสินธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ นักกฎหมายรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ได้รับโล่เกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฝึกซ้อมโดยคุณครูศิริชัย ญาณปัญญา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th