วันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1 ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมรัชฎา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th