โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน งานภาพยนตร์และภาพนิ่งร่วมมุทิตาคาราวะคุณครูผู้เกษียณ คุณครูรัตนากร พุทธิเสาวภาคย์ คุณครูกมล ชวนวันและคุณครูกัลยา งามดี ประดู่อันทรงคุณค่าที่รักยิ่งของขาว ร.ส.ท. ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th