23 พ.ย.65 โรงเรียนวัดพุทธบูชา จัดพิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2565 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดย นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา ได้มอบหมายให้ นายจารุกิตติ์ สิทธิยานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี โดยได้มีผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดพุทธบูชา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1jIoHprK1zot4Wqts-66hvqs67xcYriMO?usp=share_link
ภาพข่าวโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดพุทธบูชา
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th