โรงเรียนวัดราชโอรสส่งนักกีฬาเปตองเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า นักกีฬาจากโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครจำนวน 5 คน ได้แก่
1. นายชัยโรจน์ ภักดีโชติ ม.6/7
2. นางสาวอรัชพร โตกุล ม.6/10
3. นางสาวเลลานี สุขบำรุง ม.6/3
4. นางสาวสุธิหญิง ศิริโยธิน ม.5/1
5. นางสาวนวรัตน์ แก้วโป๋ย ม.4/7
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th