วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงษ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พร้อมด้วยคณะรองผู้บริหาร ครู และบุคลากรของของโรงเรียน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังหินวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือและmore safety center ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th