ระว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2566  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ร่วมกับสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากห้องเรียน SMT จำนวน 15 คน เข้ารับการอบรม ณ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th