เมื่อวันที่ 16  มีนาคม  2566 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 45 ปี โดยมีผอ.ดร.นฤภพ  ขันทับไทย นำคณะผู้บริหารและคณะครู ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และ พิธีรดน้ำคาระวะแขกผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th