วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Inspired STEM project camp ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์  ตามความถนัดของนักเรียนห้อง SMT ระดับชั้นม.ต้น โดยมี รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผศ.ดร.ดารากรณ์ เตรียมโพธิ์ และคณะเป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th