โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดกิจกรรมพัฒนาครูเเละบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษ PLC เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th