โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2561 

รับใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สอบถามโทร 0-2468-2163 ต่อ 114 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th