โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

"Walk for BMW. ทุกก้าวเพื่อชาวบางมดวิทยาฯ"

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ สวนธนบุรีรมย์ 

 

          

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th