ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

            ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ จำนวน 1 อีตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th