ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Click

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th