โรงเรียนศรีอยุธยา  ในพระอุปถัมภ์ฯ  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (งานสารบรรณ) จำนวน   ๑    อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th