โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>>ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถโรงเรียน<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th