โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จะทำการประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จำนวน 2,800 คน

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นซอง เสนอราคาพร้อมรายละเอียดได้ที่
ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 7 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-448-7106

หนังสือกำหนดการและรายละเอียด การประมูลร้านจำหน่ายน้ำดื่ม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th