โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านถ่ายเอกสาร ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารกับนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยา จำนวน 2,658 คน

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นซอง เสนอราคาพร้อมรายละเอียด ได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 02-448-7106 
ระหว่างที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

หนังสือประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติม การยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสาร 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th