ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียน

            1. เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ        

                                                                                 2. พนักงานทำความสะอาด           

               

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับการพิจารณา 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 

เวลา 10.00 น.

รายละเอียดดังแนบ (คลิก)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th