ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา


1. เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียน   ๑  ตำแหน่ง

 

รายละเอียดดังแนบ  (คลิก)

รับสมัคร                                         วันที่  ๓๐ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                          วันที่    ๘  สิงหาคม ๒๕๖๒

พิจารณาคัดเลือก                                  วันที่     ๙  สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก        วันที่    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th