ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

รายละเอียด คลิก

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สำนักงานสารบรรณโรงเรียน    

 

มารายงานตัวและทำสัญญา : ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th