ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่ง ครูช่าง   1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย   1 อัตรา

3. ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด  1 อัตรา

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th