ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th