ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th