ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

               ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารวิชาการ งาน English Program จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16- 23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ 

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th