ประกาศรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา และ นักการภารโรง/คนสวน จำนวน 1 อัตรา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th