ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

          ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th