ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รายละเอียด www.nd.ac.th
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th