รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

 

Download เอกสารได้ที่

https://www.makut.ac.th/album/news/pdf/4fd1bc0388e4015707f8ee07fb5651be.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th