ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th