ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562 ณ กลุ่มบริหารบุคคล การเงืน และสินทรัพย์ ชั้น 2 อาคารสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/10Nsl2k52BbM0aiHhGzLwnlicaIDn-7qN/view?usp=drivesdk
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th