ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th