โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน                            1  ตำแหน่ง
2.เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ English Program                2  ตำแหน่ง
3.พนักงานขับรถยนต์                                                       1  ตำแหน่ง
4.พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)                               1  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th